Donorverleden SMCG

informatie voor donorkinderen en hun ouder(s)

Voor mogelijk betrokkenen.

 

Denkt u mogelijk betrokken te zijn, als kind of als ouder?

Denkt u mogelijk betrokken te zijn of heeft u vragen over uw eigen situatie? ? We gaan graag met u in gesprek. We zijn bereikbaar via:
- Een speciaal voor dit onderwerp bedoeld telefoonnummer: 071 – 58 123 09, op werkdagen van 9.30-12.00 uur en 13.30-16.00 uur
- U kunt ook een terugbelverzoek achterlaten.

Waar kan ik als mogelijk donorkind meer informatie krijgen?
Fiom beheert een DNA-databank, waar je als mogelijk donorkind kunt nagaan of er een DNA-match is. Contactgegevens zijn te vinden op de website van Fiom: https://fiom.nl/fiom-kid-dna-databank

Hoe ga ik in gesprek met mijn kind?

In de jaren 70 en 80 werd wensouders veelal geadviseerd om donorschap geheim te houden. Inmiddels zijn die inzichten veranderd. Wilt u als ouder in gesprek met uw kind? Als u dat wilt kan Fiom hierbij ondersteunen. Gegevens zijn te vinden op de website van Fiom: https://fiom.nl/

Waar kan ik meer informatie krijgen?
Algemene informatie over donorkinderen en hun ouders is te vinden via:


Voor mensen met meer informatie

Heeft u meer informatie over SMCG?

Heeft u meer informatie over deze periode bij SMCG? We horen graag van u. Dat kan via

  • - Een speciaal voor dit onderwerp bedoeld telefoonnummer: 071 – 58 123 09, op werkdagen van 9.30-12.00 uur en 13.30-16.00 uur
  • - U kunt ook een terugbelverzoek achterlaten
  • - Of ons een bericht sturenOver de Raad van Advies en Toetsing

Wie zitten in de Raad van Advies en Toetsing?

• Prof. Dr. D.D.M. (Didi) Braat emeritus-hoogleraar obstetrie en gynaecologie, alsmede voortplantingsgeneeskunde, Radboud UMC; voorzitter;

• dr. ir. L.A.J. (Lucette) van der Westerlaken, klinisch embryoloog, hoofd IVF-laboratorium, LUMC; lid;
• mr. M.W. (Marina) de Lint, jurist; lid/secretaris.

De Werkgroep Donorverleden SMCG en RvA werd bijgestaan door een tweetal deskundigen voor specifieke vragen:
• Prof. Dr. W.A.G. (Wendy) van Zelst-Stams, afdelingshoofd klinische genetica, Radboud UMC als deskundige berokken bij de genetische problematiek;
• Prof. Dr. E. (Evert) van Leeuwen, emeritus-hoogleraar medische ethiek, Radboud UMC als deskundige op het gebied van de medische ethiek.

Wat is de Raad van Advies/Toetsing?


De Raad van Advies bestaat uit externe deskundigen en heeft meegedacht met en toegezien op de zorgvuldigheid van het onderzoek dat is verricht door de Werkgroep Donorverleden SMCG.
Na ontvangst van de definitieve versie van het tussenrapport is de RvA gewijzigd in de Raad van Toetsing. De reactie van de Raad van Toetsing op het rapport is hier te vinden.

Overige vragen


Waarom brengen jullie dit naar buiten?
We vinden openheid enorm belangrijk, om meerdere redenen.
-We hebben nu contact met een aantal betrokkenen. Maar we kunnen ons goed voorstellen dat er meer betrokken ouders en kinderen zijn. Die willen we de gelegenheid geven met ons in contact te treden.
- De betrokkene is drager van een erfelijke aandoening. We willen betrokken ouders en kinderen daarover voorlichten en desgewenst verwijzen voor genetisch onderzoek naar dragerschap.
-Mensen hebben er recht op te weten wie  hun biologische ouders zijn, wij pleiten al sinds 2017 voor betere/meer wetgeving op dit gebied om dat gemakkelijker mogelijk te maken.


Wat is SMCG?
Stichting Medisch Centrum voor Geboorteregeling werd in 1976 opgericht en heeft tot 2006 fertiliteitsbehandelingen uitgevoerd aan het Kort Rapenburg te Leiden. Lees meer.


Kan dit nu nog gebeuren?
De werkwijze rond vruchtbaarheidsbehandelingen is nu volledig anders dan de werkwijze in de jaren ’70 en ‘80. Fertiliteitsklinieken in Nederland volgen protocollen en kwaliteitsrichtlijnen van de beroepsvereniging. Anoniem doneren is sinds 2004 wettelijk niet meer toegestaan. Medisch Centrum Kinderwens hanteert daarnaast een sluitend registratiesysteem voor behandelingen met donorzaad. Alle handelingen in het laboratorium worden met het 4-ogenprincipe uitgevoerd, niemand doet een handeling alleen. Daarnaast is er een digitaal controlesysteem dat een eventuele verwisseling van donorzaad uitsluit. Zorgvuldigheid en kwaliteit staan centraal.
Alle gegevens over de totstandkoming van een zwangerschap met donorzaad worden gedeeld met de SDKB (Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting).